Z przygotowanego przez redakcję INFORLEX
e-booka dowiesz się m.in.:

  • Jak stosować nowe przepisy o ochronie danych osobowych
  • Jak święta występujące w maju 2018 r. wpływają na wymiar czasu pracy
  • Jak po zmianie przepisów ustalić wynagrodzenie i ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli
  • Jak po zmianach przepisów zatrudniać osoby niepełnosprawne i dokonywać wpłat na PFRON
  • Czy po rozpoczęciu stosowania RODO zawarta przez pracodawcę umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pracowników będzie ważna

Pobierz e-booka po uzupełnieniu formularza